Thắng một triệu vé xổ số Virginia

Thắng một triệu vé xổ số Virginia

Virginia xổ s ố đã được vẽ trong năm mới Hạn 817;s triệu phú Raffle.Có bốn triệu vé thắng giải ngoài kia.Get more news about rút tiền nhanh chóng ,you can vist w99no1

Một trong những vé đó được mua ở Virginia Beach.

Vé\ 35; 39189 đã được mua tại 7-Eleven tại đại lộ 3673 Virginia Beach.

Ba vé khác đã được mua ở Farville, Woodbridge, vàFredericksburg.Các quan chức cũng thông báo rằng trong bang đã mua được sáu vé giá trị "100,000.Bốn trong số những vé đó đã được mua ở khu phố Hamptons Hơn: