Người thắng chỉ mua vé số để đạt yêu cầu mua ít nhất

Người thắng chỉ mua vé số để đạt yêu cầu mua ít nhất

Một người phụ nữ Úc đã thắng giải số lượng lớn giá trị "10,000" nói cô ta chỉ mua vé để có thể đạt mức giá tối thiểu để sử dụng một thẻ thanh to án.Get more news about CSKH 24/7,you can vist w99no1

Người phụ nữ, một bác sĩ thú y ở Lockyer Valley, Queensland, đã nói với đám quan chức Lott rằng cô đã ở nhà máy Gatton News, Gifs và Statinary cửa hàng khi cô ấy dừng lại để mua vé."Tôi đã ở cửa hàng mua một thứ khác, và tôi cần phải tiêu số phiếu giá trị tối thiểu, nên tôi liếc qua chỗ sửa sai và thấy một tấm vé dễ thương với cừu trên đó."một chiếc tàu lượn siêu tốc," người phụ nữ nói.

"Tôi tự nhủ,"Tôi là bác s ỹ thú y, nên tôi nên mua vé với m ột con thú trên đó."Tôi đã có cái đầu tiên trong danh sách," bà ấy nhớ.""Tôi đã dùng nó để mua sắm một chút", cô ấy nói: "Tôi đã dùng nó để mua sắm."Tôi đã mua vài thứ để tự nuông chiều mình, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm với phần còn lại.Tôi sẽ đặt nó để đặt tiền đặt cọc.