Một vé số thắng cuộc cho một triệu x4.6 vừa được nhận vô chủ.

Một vé số thắng cuộc cho một triệu x4.6 vừa được nhận vô chủ.

Ai đó đã thắng... 144.6 triệu số xổ số ở Arizona.Điều đó sẽ thực sự thú vị. 812; nếu họ nhận nó.To get more news about máy slot, you can visit letou8888 official website.

Vé hết hạn sau 180 ngày.Chiếc vé đã được bán Sáu tháng Năm ở Goodyear, Arizona, nghĩa là người cầm vé may m ắn có tới tháng Hai ở năm Năm trên 5p.m để nhận giải.

Nhưng thời hạn cuối cùng đã trôi qua.Không ai xuất hiện để nhận phần thưởng của mình.Nó là 817;là giải thưởng lớn nhất từng ở Arizona.

Độ cao 82;Để yêu cầu bất kỳ giải thưởng nào của $600 hay hơn, người thắng cuộc phải ký mặt sau vé của họ và đến văn phòng xổ s ố Arizona\ 892; Arizona, sĩ quan thông tin công cộng xổ số John Gill iland đã báo CNN vào thứ ba.

*82;Không có gì thú vị hơn với xổ số Arizona hơn là thưởng một xổ số lớn, giống như giá trị này $14.6, vì vậy chúng tôi luôn có một chút buồn khi thấy một trong những giải thưởng hết hạn mức chưa được xác nhận. *8921; Gregg Edgar, giám đốc điều hành của xổ số Arizona, đã nói trong một tuyên bố.

Nó đâu phải là thứ không phổ biến cho một vé s ố thắng cuộc được gởi đi mà không nhận được, nhưng giải thì thường ít hơn một triệu "nhổ-14.6".

Có một tỷ lệ phiếu xổ số được nộp chưa được xác nhận vào tháng sáu cuối tháng tháng tháng Sáu Ngực, Brett Jacobson đã báo kênh CNN tại thẩm phán vượt trội tại thượng thẩm diễn xuất tại 208.Và những giải thưởng 167 giá trị một triệu hay nhiều hơn được nhận vào tài khoản 2007.Phần thưởng lớn nhất chưa được nhận được là một số phiếu được mua ở Georgia tại June 2011.