Comment=ĐẠI DỤP DỤNG DỤNG HOẶP

Comment=ĐẠI DỤP DỤNG DỤNG HOẶP

Các kế hoạch mới nhất để biến đảo Sòng bài Racing Pompano Park thành Live!Khu nghĩ dưỡng Pompano\ 811; một nơi giải trí, khách sạn, nhà ăn, tiệm tạp hóa, khu dân cư và văn phòng\ 8111; có thể gồm bốn,100 đơn vị dân cư.To get more news about casino, you can visit kimlong79.com official website.

Dự án kế hoạch và kế hoạch hoạch tháng trước đã phê chuẩn một đơn xin được gửi bởi nhà phát triển một kế hoạch sửa đổi kế hoạch đất đai (LUCPA) mà, nếu được Ủy ban Thành phố và Hạt chấp thuận, sẽ cho phép nhà phát triển xây dựng một số trung tâm bốn,100-family và điều chỉnh hình vuông của các khu không dân cư.

Khu đất đang được tái phát triển bởi những công ty Cordish company with Eldordo Resort, which involved Isle of Capri Casinos và its 13 resort (including Isle Casino in Pompano Beach) in dùm dùm diễn tại thẩm 6.Những công ty Cordish, một công ty ở Baltimore, phát triển, sở hữu và điều hành Live!các điểm hứng thú trên khắp đất nước.

Khu vực dự án 232-mẫu, nằm ở góc đông nam của ngã tư đường Powerline và SW Third Street (Race track Road) hiện đang chứa một trường đua xe với đai (which will be razed), 45,000 vuông feet of Casino, và 112,000 vuông feet of thương mại.

Dự án: ¶ 82;đang trên một con đường khá nhanh, đề 892; nói Jean Dolan của thành phố*817;s Development Services, và thay đổi diện tích đất là bước đầu tiên trong s ự phê chuẩnQuy trình.Thay đổi kế hoạch sử dụng đất sẽ thay đổi quyền lợi của trung tâm hoạt động địa phương'2,800,đơn vị tới đơn vị sinh viên 1,300 đã được cho phép, và cho phép nhiều văn phòng hơn.Nó sẽ giảm thiểu việc tiêu khiển thương mại, cũng như việc sử dụng thương mại, vốn là khu vực bán lẻ.

Việc phát triển dự án phân phối đã được dự kiến trong ba giai đoạn.Phần đầu tiên, dự định sẽ được hoàn thành ở 2022 không còn các trung tâm dân cư 689, 102,57 vuông of Casino; 188,499 vuông feet of commercial space; a 18-màn chiếu phim, a 225-room sạn; a 300-seat jai alai tiên; and a 36,750-dance-mét mét con Topdriver range.